CẬP NHẬT GIỜ TÀU SIÊU TỐC SA KỲ – LÝ SƠN!!!

Hiện nay, có 10 tàu cao tốc đang khai thác chuyến Sa Kỳ – Lý Sơn. Bạn có thể chọn hãng nào tùy thích.

Cùng chạy lúc 07h30 sáng mỗi ngày ra Đảo Lý Sơn. Nếu lượng khách đông nên thông thường cứ đủ khách là tàu xuất bến.

LỊCH TRÌNH TÀU SA KỲ - LÝ SƠN

LỊCH TÀU CHÍNH THỨC NGÀY 1/01/2024
TUYẾN SA KỲ - ĐẢO LÝ SƠN
Hiện nay, có 10 tàu siêu tốc đang khai thác chuyến Sa Kỳ – Lý Sơn. Bạn có thể chọn hãng nào tùy thích.
 
Cùng chạy lúc 07h30 sáng mỗi ngày ra Đảo Lý Sơn. Nếu lượng khách đông nên thông thường cứ đủ khách là tàu xuất bến.
(Áp dụng từ ngày 01/01/2024)

TUYẾN SA KỲ - LÝ SƠN

TUYẾN CHUYẾN GIỜ ĐI TÊN TÀU
Sa Kỳ - Lý Sơn 1 7:30 Super Biển Đông
Sa Kỳ - Lý Sơn 2 7:30 An Vĩnh Express
Sa Kỳ - Lý Sơn 3 8:30 Chín Nghĩa Express 07
Sa Kỳ - Lý Sơn 4 9:00 Super 2 Biển Đông
Sa Kỳ - Lý Sơn 5 9:30 An Vĩnh Express
Sa Kỳ - Lý Sơn 6 9:30 Phú Quốc Exress 5
Sa Kỳ - Lý Sơn 7 10:00 Super Biển Đông
Sa Kỳ - Lý Sơn 8 10:30 Phu Quy Island (Phú Sơn) giường nằm
Sa Kỳ - Lý Sơn 9 10:30 Chín Nghĩa Express 07
Sa Kỳ - Lý Sơn 10 11:00 Super 2 Biển Đông
Sa Kỳ - Lý Sơn 11 11:20 An Vĩnh Express
Sa Kỳ - Lý Sơn 12 12:30 Chín Nghĩa Express 07
Sa Kỳ - Lý Sơn 13 13:00 Phú Quốc Exress 5
Sa Kỳ - Lý Sơn 14 13:00 Super Biển Đông
Sa Kỳ - Lý Sơn 15 14:00 Super 2 Biển Đông
Sa Kỳ - Lý Sơn 16 14:10 An Vĩnh Express
Sa Kỳ - Lý Sơn 17 15:00 Super Biển Đông
Trích nguồn cangsaky.com.vn

BẢNG GIÁ VÉ TÀU LÝ SƠN - SA KỲ MỚI NHẤT

TUYẾN LÝ SƠN - SA KỲ 

TUYẾN GIỜ ĐI GIÁ VÉ SỐ GHẾ LOẠI TÀU
Lý Sơn - Sa Kỳ 07:30 185.000đ 168 Super 2 Biển Đông
Lý Sơn - Sa Kỳ 08:30 185.000đ 168 Siêu Tốc Hòa Bình
Lý Sơn - Sa Kỳ 09:00 185.000đ 168 An Vĩnh Express
Lý Sơn - Sa Kỳ 09:00 185.000đ 240 (Giường Nằm) Phu Quy Island (Phú Sơn)
Lý Sơn - Sa Kỳ 09:30 185.000đ 168 Super Biển Đông
Lý Sơn - Sa Kỳ 10:00 185.000đ 168 Super 2 Biển Đông
Lý Sơn - Sa Kỳ 10:30 185.000đ 168 Siêu Tốc Hòa Bình
Lý Sơn - Sa Kỳ 11:00 185.000đ 168 An Vĩnh Express
Lý Sơn - Sa Kỳ 11:30 200.000đ 286 Phu Quoc Express 5 
Lý Sơn - Sa Kỳ 12:30 185.000đ 168 Siêu Tốc Hòa Bình
Lý Sơn - Sa Kỳ 13:00 185.000đ 168 Super 2 Biển Đông
Lý Sơn - Sa Kỳ 13:00 185.000đ 240 (Giường Nằm) Phu Quy Island (Phú Sơn)
Lý Sơn - Sa Kỳ 13:30 185.000đ 168 Super Biển Đông
Lý Sơn - Sa Kỳ 14:30 200.000đ 286 Phu Quoc Express 5 
Lý Sơn - Sa Kỳ 15:30 185.000đ 168 Siêu Tốc Hòa Bình
 

Trích nguồn cangsaky.com.vn

Lưu ý: Chúng tôi là đơn vị chuyên hỗ trợ quý khách hàng mua hộ vé tàu đi Đảo Lý Sơn và tất cả các dịch vụ đi kèm khi du lịch Đảo Lý Sơn. Chúng tôi không thu phí hoặc mua hộ giá vé chênh lệch so với giá vé hiện tại mà ban quản lý Cảng Sa Kỳ đang bán. Qúy khách nên liên hệ 0976575442 - 0934299494 để biết thêm thông tin chính xác nhất.

Hiện nay, có 10 tàu cao tốc đang khai thác chuyến Sa Kỳ – Lý Sơn. Bạn có thể chọn hãng nào tùy thích.

Cùng chạy lúc 07h30 sáng mỗi ngày ra Đảo Lý Sơn. Nếu lượng khách đông nên thông thường cứ đủ khách là tàu xuất bến.